Agentura NKL  s.r.o.  se sídlem Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1, IČ: 61504823, DIČ: CZ61504823, tel.: 224 930 848, www.zofin.cz.

Agentura NKL s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na 233. Žofínské fórum:

Jak zkrátit cestu kvalitních českých potravin od producentů k zákazníkovi.

Nabízíme kvalitu za dostupné ceny?

Záštitu nad Žofínským fórem převzal ministr zemědělství Miroslav Toman.

 

Praha, palác Žofín, 5. listopadu 2020 od 13:00 hod.

Na 233. Žofínském fóru vystoupí a zodpoví dotazy:

Miroslav Toman

Dana Večeřová

Martin Klanica

Tomáš Hadžega

Petr Baudyš

Josef Kubiš

ministr zemědělství

prezidentka Potravinářské komory ČR

ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce

ředitel exportního financování České exportní banky, a.s.

vedoucí oddělení kvality Penny Market s.r.o.

předseda představenstva a ředitel Agro Jesenice u Prahy a.s.

V úvodu Žofínského fóra převezmou zástupci výrobců ceny za nejlepší inovativní potravinářský výrobek.

Změna programu vyhrazena.

Účastnický poplatek za 1 osobu: 1 500,- Kč (včetně DPH)

Zvýhodněný účastnický poplatek pro členy AK ČR a PK ČR za 1 osobu:  1 000,- Kč (včetně DPH)

Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce, včetně občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte před uskutečněním akce u ČSOB banky a. s., č. ú.:  č. ú.: 100014338/0300, VS: 201105. Po uskutečnění akce obdrží účastník zjednodušený daňový doklad ve smyslu Zákona o DPH. Platba musí být připsána na účet pořadatele nejpozději v den konání akce. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. V takovém případě storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, je však možné za sebe delegovat náhradního účastníka. Účastník odesláním přihlášky stvrzuje, že s podmínkami účasti souhlasí. Pořadatel zaručuje, že data účastníků nebudou poskytnuta třetím osobám.

Více informací na tel.: 224 930 848 nebo www.zofin.cz

Přihláška na 233. Žofínské fórum

VYPLNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY

Přihláška na 233. Žofínské fórum

VYPLNÍ FYZICKÉ OSOBY

Prosíme, zaškrtněte:

Prosíme, zaškrtněte:

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

*Zaškrtnutím políčka uděluji výslovný souhlas správci ke zpracování mých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za účelem zasílání marketingových zpráv (přihlášek) ohledně akcí pořádaných správcem – Agenturou NKL s.r.o. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a máte kdykoliv právo jej odvolat. Máte práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména práva vyplývající z čl. 12-22 uvedeného nařízení, kterými jsou například: požadovat informace a přístup k osobním údajům a jeho zpracování. Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, uplatnění námitky proti zpracování, na informace o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit u správce. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů. Máte rovněž právo, abychom Vám bez zbytečného odkladu oznámili porušení zabezpečení osobních údajů, pokud by toto porušení mělo za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody.