Agentura NKL  s.r.o.  se sídlem Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1, IČ: 61504823, DIČ: CZ61504823, tel.: 224 930 848, www.zofin.cz.

Agentura NKL s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na 231. Žofínské fórum:

Nákladní a osobní doprava:

Současnost a perspektiva české železnice

Praha, palác Žofín, 11. listopadu 2019 od 9:30 hod.

Na Žofínském fóru vystoupí a zodpoví dotazy:

Tomáš Čoček

Libor Lochma

Jiří Svoboda

Zbyněk Hořelica

Václav Nebeský

Jiří Kolář

náměstek ministra dopravy

výkonný ředitel Společenství evropských železničních a infrastrukturních společností

generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, s.o.

ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury

předseda představenstva ČD, a.s.

ředitel Drážního úřadu

Diskusní vystoupení Zdeněk Chrdle, generální ředitel AŽD Praha s.r.o., Jiří Pohl, Siemens Česká republika.

Změna programu vyhrazena!

Účastnický poplatek: 1 500,- Kč (včetně DPH)

Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce, včetně občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte před uskutečněním akce u ČSOB č. ú.: 100014338/0300, VS: 191111. Po uskutečnění akce obdrží účastník zjednodušený daňový doklad ve smyslu Zákona o DPH. Platba musí být připsána na účet pořadatele nejpozději v den konání akce. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. V takovém případě storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, je však možné za sebe delegovat náhradního účastníka. Účastník odesláním přihlášky stvrzuje, že s podmínkami účasti souhlasí. Pořadatel zaručuje, že data účastníků nebudou poskytnuta třetím osobám.

Více informací na tel.: 224 930 848 nebo www.zofin.cz

Přihláška na 231. Žofínské fórum

VYPLNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY

* včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů

Přihláška na 231. Žofínské fórum

VYPLNÍ FYZICKÉ OSOBY

* včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů

*Zaškrtnutím políčka uděluji výslovný souhlas správci ke zpracování mých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za účelem zasílání marketingových zpráv (přihlášek) ohledně akcí pořádaných správcem – Agenturou NKL s.r.o. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a máte kdykoliv právo jej odvolat. Máte práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména práva vyplývající z čl. 12-22 uvedeného nařízení, kterými jsou například: požadovat informace a přístup k osobním údajům a jeho zpracování. Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, uplatnění námitky proti zpracování, na informace o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit u správce. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů. Máte rovněž právo, abychom Vám bez zbytečného odkladu oznámili porušení zabezpečení osobních údajů, pokud by toto porušení mělo za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody.

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.