Agentura NKL  s.r.o.  se sídlem Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1, IČ: 61504823, DIČ: CZ61504823, tel.: 224 930 848, www.zofin.cz.

Agentura NKL s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na 230. Žofínské fórum:

Potraviny a jejich kvalita z pohledu

českého zákazníka

 

Praha, palác Žofín, 16. října 2019 od 13:00 hod.

Na 230. Žofínském fóru vystoupí a zodpoví dotazy:

Miroslav Toman

Milan Teplý

Martin Klanica

Zbyněk Semerád

Tomáš Prouza

Petr Dupal

Jan Vokurka

ministr zemědělství

viceprezident Potravinářské komory ČR, předseda představenstva MADETA a.s.

ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce

ústřední ředitel Státní veterinární správy

prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

operativní ředitel BILLA, spol. s r.o.

jednatel KITL s.r.o.

Ve druhé části Žofínského fóra budou předána ocenění

„Cena za nejlepší inovativní potravinářský výrobek“

Změna programu vyhrazena.

Účastnický poplatek za 1 osobu: 1 500,- Kč (včetně DPH)

Zvýhodněný účastnický poplatek pro členy AK ČR a PK ČR za 1 osobu:  1 000,- Kč (včetně DPH)

Více informací na tel.: 224 930 848 nebo www.zofin.cz

Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce, včetně občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte před uskutečněním akce u ČSOB banky a. s., č. ú.:  č. ú.: 100014338/0300, VS: 191016. Po uskutečnění akce obdrží účastník zjednodušený daňový doklad ve smyslu Zákona o DPH. Platba musí být připsána na účet pořadatele nejpozději v den konání akce. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. V takovém případě storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, je však možné za sebe delegovat náhradního účastníka. Účastník odesláním přihlášky stvrzuje, že s podmínkami účasti souhlasí. Pořadatel zaručuje, že data účastníků nebudou poskytnuta třetím osobám. Po skončení Žofínského fóra následuje společenské setkání s občerstvením v dalších prostorách paláce.

 

Po skončení Žofínského fóra následuje společenské setkání s občerstvením v dalších prostorách paláce Žofín, na kterém budou prezentovány kvalitní české potraviny Klasa.

Přihláška na 230. Žofínské fórum

VYPLNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY

Přihláška na 230. Žofínské fórum

VYPLNÍ FYZICKÉ OSOBY

Prosíme, zaškrtněte:

Prosíme, zaškrtněte:

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

*Zaškrtnutím políčka uděluji výslovný souhlas správci ke zpracování mých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za účelem zasílání marketingových zpráv (přihlášek) ohledně akcí pořádaných správcem – Agenturou NKL s.r.o. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a máte kdykoliv právo jej odvolat. Máte práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména práva vyplývající z čl. 12-22 uvedeného nařízení, kterými jsou například: požadovat informace a přístup k osobním údajům a jeho zpracování. Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, uplatnění námitky proti zpracování, na informace o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit u správce. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů. Máte rovněž právo, abychom Vám bez zbytečného odkladu oznámili porušení zabezpečení osobních údajů, pokud by toto porušení mělo za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody.