Agentura NKL  s.r.o.  se sídlem Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1, IČ: 61504823, DIČ: CZ61504823, tel.: 224 930 848, www.zofin.cz.

Agentura NKL s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na 229. Žofínské fórum:

Modernizace armády – aktuální úkol dneška.

Praha, Velký sál paláce Žofín, 13. června 2019 od 9:30 hod.

Na Žofínském fóru vystoupí a zodpoví dotazy:

V rámci diskuse rovněž vystoupí manažeři významných společností z oblasti zbrojního průmyslu.

ministr obrany

náčelník Generálního štábu Armády ČR

prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu

Lubomír Metnar

Aleš Opata

Jiří Hynek

Změna programu vyhrazena!

Veřejné zakázky v oblasti zbrojního průmyslu. Plány a představy. Jak dál ve vyzbrojování naší armády? Financování zakázek. Mezinárodní spolupráce, úloha našich vojáků v zahraničních misích. O tom všem i o řadě dalších otázek se bude diskutovat na tomto již tradičním setkání odborníků.

Účastnický poplatek: 1 500,- Kč (včetně DPH)

Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce, včetně občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte před uskutečněním akce u PPF banky a. s., č. ú.: 2021170008/6000, VS: 190613.

Po uskutečnění akce obdrží účastník zjednodušený daňový doklad ve smyslu Zákona o DPH. Platba musí být připsána na účet pořadatele nejpozději v den konání akce. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. V takovém případě storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, je však možné za sebe delegovat náhradního účastníka. Účastník odesláním přihlášky stvrzuje, že s podmínkami účasti souhlasí. Pořadatel zaručuje, že data účastníků nebudou

poskytnuta třetím osobám.

Více informací na tel.: 224 930 848 nebo www.zofin.cz

Přihláška na 229. Žofínské fórum

VYPLNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY

* včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů

Přihláška na 229. Žofínské fórum

VYPLNÍ FYZICKÉ OSOBY

* včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů

*Zaškrtnutím políčka uděluji výslovný souhlas správci ke zpracování mých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za účelem zasílání marketingových zpráv (přihlášek) ohledně akcí pořádaných správcem – Agenturou NKL s.r.o. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a máte kdykoliv právo jej odvolat. Máte práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména práva vyplývající z čl. 12-22 uvedeného nařízení, kterými jsou například: požadovat informace a přístup k osobním údajům a jeho zpracování. Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, uplatnění námitky proti zpracování, na informace o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit u správce. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů. Máte rovněž právo, abychom Vám bez zbytečného odkladu oznámili porušení zabezpečení osobních údajů, pokud by toto porušení mělo za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody.

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.