Agentura NKL  s.r.o.  se sídlem Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha 1, IČ: 61504823, DIČ: CZ61504823, tel.: 224 930 848, www.zofin.cz.

Agentura NKL s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na 225. Žofínské fórum:

Setkání primátorů a starostů

měst a obcí ČR:

Blížíme se k (vy)řešení bytové otázky?

Praha, Velký sál paláce Žofín, 11. prosince 2018 od 13:00 hod.

Na Žofínském fóru vystoupí a zodpoví dotazy:

Klára Dostálová

Eva Zamrazilová

Hana Pejpalová

František Lukl

Marek Kasák

ministryně pro místní rozvoj

předsedkyně Národní rozpočtové rady

Státní fond rozvoje bydlení

předseda Svazu měst a obcí ČR

Ředitele divize financování veřejného sektoru

K diskusi jsou rovněž přizváni manažeři projektových organizací, developerských společností, územních orgánů a organizací a další hosté.

Změna programu vyhrazena!

Jak dál při řešení bytové otázky? Co vyřeší navrhovaná legislativní opatření a připravované podpůrné programy (např. program Výstavba).  Urychlení schvalovacího procesu, rozhodování při územním plánování. Sociální bydlení, podpora mladých rodin, financování výstavby atd.

Účastnický poplatek: 1 500,- Kč (včetně DPH)

Pozvánka (včetně poplatku) platí pro dvě osoby!

Více informací na tel.: 224 930 848 nebo www.zofin.cz

Poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90 Sb. Zahrnuje veškeré náklady, spojené s přípravou a realizací akce, včetně občerstvení. Účastnický poplatek uhraďte před uskutečněním akce u PPF banky a. s., č. ú.: 2021170008/6000, VS: 181211. Po uskutečnění akce obdrží účastník zjednodušený daňový doklad ve smyslu Zákona o DPH. Platba musí být připsána na účet pořadatele nejpozději v den konání akce. Účastník může zrušit účast nejpozději 7 kalendářních dnů před zahájením akce. V takovém případě storno poplatek činí 50% z ceny účastnického poplatku. Při pozdějším odhlášení celá částka propadá, je však možné za sebe delegovat náhradního účastníka. Účastník odesláním přihlášky stvrzuje, že s podmínkami účasti souhlasí. Pořadatel zaručuje, že data účastníků nebudou poskytnuta třetím osobám. Každý účastník získá od partnera fóra, České informační agentury dárek, bezplatný přístup k nové Aplikaci – Ekonomickému zpravodajství v hodnotě 2 000 Kč na období 30 dní. Jeden z účastníků obdrží voucher na přístup k této Aplikaci na období 3 měsíců v hodnotě 6 000 korun. Po skončení Žofínského fóra následuje společenské setkání s občerstvením v dalších prostorách paláce.

Přihláška na 225. Žofínské fórum

VYPLNÍ PRÁVNICKÉ OSOBY

* včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů

Přihláška na 225. Žofínské fórum

VYPLNÍ FYZICKÉ OSOBY

* včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů

*Zaškrtnutím políčka uděluji výslovný souhlas správci ke zpracování mých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za účelem zasílání marketingových zpráv (přihlášek) ohledně akcí pořádaných správcem – Agenturou NKL s.r.o. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a máte kdykoliv právo jej odvolat. Máte práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména práva vyplývající z čl. 12-22 uvedeného nařízení, kterými jsou například: požadovat informace a přístup k osobním údajům a jeho zpracování. Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, uplatnění námitky proti zpracování, na informace o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit u správce. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů. Máte rovněž právo, abychom Vám bez zbytečného odkladu oznámili porušení zabezpečení osobních údajů, pokud by toto porušení mělo za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody.

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.